سفر گروه رونیز کلاب به کویر ریگ جن ۱۰-۷ آبان ۱۳۹۸

سفر تخصصی تیم رونیزکلاب برای اعضای حرفه ای گروه در کویر ریگجن به مدت ۴ روز انجام شد.سپاس از تمام عزیزانی که در این سفر ما رو همراهی کردند.برنامه های بعدی به زودی اعلام خواهد شد. امیررضابیک رونیز کلاب ایران